Patienten

Jeg har arbejdet som Social og sundhedsassistent igennem 12 år og nu været patient i ca. 1 år.
Det betyder at jeg har en stor erfaring på begge sider af systemet.

hvem er personen bag sygdommen?
Hvilke ressourcer, hvilke svagheder?

Jeg ønskede at blive inddraget i mit forløb.
Jeg burde vide bedst, ja`, personalet har deres faglighed og viden, men jeg har min krop og følelser i spil.

Hvad skal der til for at skabe en balance mellem sygdom, basal behovsdækkelse og inddragelse af mennesket bag patienten?

Som patient ønskede jeg respekt og her blive mødt som Sascha, i stedet følte jeg at jeg mistede noget af mig selv.

  • Hvad er livskvalitet?
  • Hvordan bliver plejepersonalet en medspiller frem for en modspiller?

Se filmen fra Koma til halvmaraton, der beskriver min historie. 

Jeg tager ud og holder oplæg for det sundhedsfaglige personale og patienter i livskvalitet og hvad der sker med motivationen når man bliver set som den man er og ikke sygdom.